Anna van Praag
De pestdagen
De verborgen vlam
De vleugels van de dageraad
De vroedvrouw van de Amish
De vrouw van de brillenmaker
Centurio
Echo-s-van-de-titanic
Het geheim van de smid
Het kindermeisje van de Amish
Stormvloed